ROZSTRZYGNIĘCIE III EDYCJI KUJAWSKO - POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI

III Edycja KPNJ | Media | Galeria

31 marca w Hotelu Brda w Bydgoszczy w trakcie uroczystej Gali zostały wręczone nagrody w ramach III Edycji Konkursu Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakości.

Rozpoczynając Uroczystość Przewodniczący Kapituły Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakości dr Wiesław Wandowski powiedział: "Konkurs, jako przedsięwzięcie promujące organizacje, które wybrały drogę stałego doskonalenia procesów zarządzania, jest ważnym elementem tworzenia marki naszego regionu. Wierzę, że wdrażanie systemów zarządzania jakością oraz filozofii zarządzania przez jakość TQM - to atrybuty polskiej gospodarki, bez których nie sposób wyobrazić sobie jej rozwoju. Przedsiębiorstwom i organizacjom, które ubiegają się o miano Liderów Jakości należy się olbrzymi szacunek, ponieważ nie boją się one zmierzyć z niezwykle trudnym zadaniem, jakim jest próba dokonania oceny własnej organizacji."

W III edycji Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakości Kapituła Konkursu przyznała następujące nagrody zespołowe i indywidualne:

NAGRODA ZESPOŁOWA


LAUREACI


WYRÓŻNIENI


DYPLOMY UZNANIA

Ekosystem - Bydgoszcz Przedsiębiorstwo Projektowania Wdrożeń i Wykonawstwa Sp. z o.o. - w kategorii małych przedsiębiorstw Stolter Sp. z o.o. ze Stolna - w kategorii średnich przedsiębiorstw Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - w kategorii organizacji publicznych
Kapituła Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakości postanowiła od bieżącej Edycji Konkursu corocznie przyznawać Indywidualną Nagrodę Jakości w czterech kategoriach.

LAUREACI KUJAWSKO-POMORSKIEJ INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOŚCI
WYRÓŻNIENI

W kategorii Pracownik Nauki:

W kategorii Praktyk Jakości Menedżer Roku:

W kategorii Praktyk Jakości Organizacji Samorządowej:

Po zakończeniu uroczystości wręczenia nagród, wszyscy goście przeszli do restauracji Hotelu na uroczysty bankiet. Wśród gości byli m.in. dr inż.. Mirosław Recha Sekretarz Polskiej Nagrody Jakości, prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk - Przewodniczący Komitetu Jakości i Normalizacji Krajowej Izby Gospodarczej, a także Członek Prezydium Polskiej Nagrody Jakości oraz Członek Krajowej Rady do spraw Badań i Certyfikacji, Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Ryszard Rosiński , Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego Pan Antoni Baszyński , Pani Prezydent Bydgoszczy Lidia Wilniewczyc , Prezydent Włocławka - Pan Władysław Skrzypek, Burmistrz Brodnicy Pan Wacław Derlicki, Wójt Gminy Sicienko Pan Jan Wach , Starosta Bydgoski Pan Jan Graczkowski oraz Przewodniczący Komitetu Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakości - dr Wiesław Wandowski.

Partnerami Centrum Jakości przy organizacji Wielkiej Gali Liderów Jakości byli:


Patroni medialni:


III Edycja Kujawsko - "Pomorskiej Nagrody Jakości"

Szkolenie

W dniach 4-5 października 2005 roku w Centrum Jakości TQM w Bydgoszczy odbyło się szkolenie z zakresu opracowywania arkuszy samooceny przedsiębiorstwa dla uczestników III edycji Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakości.

Wykłady połączone z warsztatami poprowadził dr Mirosław Recha- Sekretarz Polskiej Nagrody Jakości, wysokiej klasy ekspert w dziedzinie szeroko pojętego Zarządzania przez Jakość (TQM).
Uczestnicy konkursu dokonali szczegółowej analizy zarządzania w oparciu o określone kryteria (tzw. 9 filarów: przywództwo, strategia i polityka, zarządzanie ludźmi, zarządzanie zasobami, zarządzanie procesami, satysfakcja klientów, satysfakcja zatrudnionych, współpraca z otoczeniem oraz efekt końcowy). Takiego rodzaju samoocena pozwala przedsiębiorstwu na precyzyjne określenie mocnych stron, obszarów wymagających poprawy lub leżących "odłogiem" poprzez koncentrowanie się na istniejących zależnościach pomiędzy: personelem, procesami i wynikami. Termin nadsyłania arkuszy samooceny przedsiębiorstwa upłynie 10 stycznia 2006 roku.

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń

W dniu 30 września 2005 roku zakończyło się przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do III edycji KPNJ.
Do III edycji konkursu zgłosiło się 8 przedsiębiorstw i organizacji, wśród których znalazły się:

BIO-KSEL Sp. z o.o., Grudziądz
POLEX Sp. z o.o., Ciechocinek
Ekosystem-Bydgoszcz Przedsiębiorstwo Projektowania
Wdrożeń i Wykonawstwa Sp. z o. o. , Bydgoszcz
FAMED Sp. z o.o., Stolno
Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna , Bydgoszcz
CENTRUM ONKOLOGII im. Prof. Franciszka Łukaszczyka, Bydgoszcz
Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu, Toruń
Reklama :
darmowe typy zakłady bukmacherskie konkursy bukmacherskie Piłka nożna Newsy piłkarskie


Centrum Jakości ul.Dworcowa 8/5 85-010 Bydgoszcz tel.: (052) 322 11 80, fax.: (052) 322 47 92, e-mail:[email protected]
Copyright © Pro Futura Media Group