RUSZYŁA IV EDYCJA KUJAWSKO-POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI

16 marca 2006 roku w Sali Portretowej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komitetu Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakości. Podczas posiedzenia ogłoszono IV Edycję Konkursu, jak również zaakceptowano zmiany w Regulaminie Nagrody - wprowadzenie Kategorii Indywidualnej Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakości.

Kujawsko-Pomorska Indywidualna Nagroda Jakości jest przyznawana osobom, które:

Komitet Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakości ustanowił następujące kategorie Indywidualnej Nagrody Jakości dla:

Kujawsko-Pomorska Indywidualna Nagroda Jakości jest przyznawana w:

Kategorii I - Nagroda i Wyróżnienia dla pracowników nauki, którzy posiadają znaczące osiągnięcia teoretyczne lub szkoleniowe i wdrożeniowe w zakresie problematyki jakości w tym szczególnie w zakresie Zarządzania Jakością (systemy zapewnienia jakości), koncepcji Zarządzania przez Jakość - TQM oraz Modelów EFQM i PNJ.

Kategorii II - Nagroda i Wyróżnienia dla praktyków jakości- Menedżer Roku.

Kategorii III - Nagroda i Wyróżnienia dla dziennikarzy i innych osób, które aktywnie uczestniczą w promocji i propagowaniu:

Laureaci Indywidualnej Nagrody otrzymają:

Wyróżnieni Indywidualnej Nagrody otrzymują:

Począwszy od IV Edycji, Konkurs Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakości wyłania zatem Laureatów w następujących Kategoriach:

I. Nagroda Zespołowa:/p>

  1. Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe zatrudniające do 20 osób,
  2. Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe zatrudniające od 21 do 50 osób,
  3. Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe zatrudniające od 51 do 250 osób,
  4. Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe zatrudniające powyżej 250 osób,
  5. Organizacje sektora publicznego,
  6. Państwowe placówki oświatowe.

II. Nagroda Indywidualna:

  1. Pracownicy nauki,
  2. Praktycy jakości - Menedżer Roku,
  3. Dziennikarze i inne osoby promujące i propagujące problematykę jakości, koncepcję Zarządzania przez Jakość - TQM, Model Doskonałości EFQM oraz Model Doskonalenia Zarządzania PNJ.

Od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2006 roku Sekretariat Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakości przyjmuje zgłoszenia do udziału w IV Edycji Konkursu.

Warunki uczestnictwa     Pobierz dokument... Formularz wniosku

HARMONOGRAM IV EDYCJI KUJAWSKO-POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI

L.P.TERMINOPIS POSZCZEGÓLNEGO ETAPU
1.16 III 2006Posiedzenie Komitetu
Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakości.
Wybór Laureatów III edycji KPNJ w poszczególnych kategoriach Konkursu.
Ogłoszenie IV Edycji Konkursu
2.01 IV 2006 - 30 VIII 2006Przyjmowanie przez Sekretariat formularzy zgłoszeniowych od uczestników IV edycji KPNJ
3.IX 2006Szkolenie z zakresu opracowywania arkuszy samooceny prowadzone przez dr Mirosława Rechę, Sekretarza Polskiej Nagrody Jakości
4.10 XII 2006Termin składania arkuszy samooceny przez przedsiębiorstwa lub jednostki publiczne oraz termin zgłaszania kandydatur do Indywidualnej Nagrody Jakości.
5.10 XII 2006 - 10 II 2007Oceny eksperckie oraz wizytacje w firmach zakwalifikowanych do II etapu Konkursu
6.1 poł. III 2007Posiedzenie Komitetu zatwierdzające Laureatów i Wyróżnionych IV edycji KPNJ
7.III 2007Wielka Gala Liderów Jakości -Wręczenie Nagród
Reklama :
darmowe typy zakłady bukmacherskie konkursy bukmacherskie Piłka nożna Newsy piłkarskie


Centrum Jakości ul.Dworcowa 8/5 85-010 Bydgoszcz tel.: (052) 322 11 80, fax.: (052) 322 47 92, e-mail:[email protected]
Copyright © Pro Futura Media Group