RUSZYŁA IV EDYCJA KUJAWSKO-POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI

16 marca 2006 roku w Sali Portretowej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komitetu Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakości. Podczas posiedzenia ogłoszono IV Edycję Konkursu, jak również zaakceptowano zmiany w Regulaminie Nagrody - wprowadzenie Kategorii Indywidualnej Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakości.

Kujawsko-Pomorska Indywidualna Nagroda Jakości jest przyznawana osobom, które:
Komitet Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakości ustanowił następujące kategorie Indywidualnej Nagrody Jakości dla:
Kujawsko-Pomorska Indywidualna Nagroda Jakości jest przyznawana w:
Kategorii I - Nagroda i Wyróżnienia dla pracowników nauki, którzy posiadają znaczące osiągnięcia teoretyczne lub szkoleniowe i wdrożeniowe w zakresie problematyki jakości w tym szczególnie w zakresie Zarządzania Jakością (systemy zapewnienia jakości), koncepcji Zarządzania przez Jakość - TQM oraz Modelów EFQM i PNJ.

Kategorii II - Nagroda i Wyróżnienia dla praktyków jakości- Menedżer Roku.

Kategorii III - Nagroda i Wyróżnienia dla dziennikarzy i innych osób, które aktywnie uczestniczą w promocji i propagowaniu:

Laureaci Indywidualnej Nagrody otrzymają:


Wyróżnieni Indywidualnej Nagrody otrzymują:

Począwszy od IV Edycji, Konkurs Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakości wyłania zatem Laureatów w następujących Kategoriach:

I. Nagroda Zespołowa:

  1. Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe zatrudniające do 20 osób,
  2. Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe zatrudniające od 21 do 50 osób,
  3. Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe zatrudniające od 51 do 250 osób,
  4. Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe zatrudniające powyżej 250 osób,
  5. Organizacje sektora publicznego,
  6. Państwowe placówki oświatowe.

II. Nagroda Indywidualna:

  1. Pracownicy nauki,
  2. Praktycy jakości - Menedżer Roku,
  3. Dziennikarze i inne osoby promujące i propagujące problematykę jakości, koncepcję Zarządzania przez Jakość - TQM, Model Doskonałości EFQM oraz Model Doskonalenia Zarządzania PNJ.

Od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2006 roku Sekretariat Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakości przyjmuje zgłoszenia do udziału w IV Edycji Konkursu.

Warunki uczestnictwa     Pobierz dokument...Formularz wniosku

HARMONOGRAM III EDYCJI
KUJAWSKO-POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI

l.pterminopis
1.IIII 2005Ogłoszenie III edycji Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakości
2.III - IX 2005Przyjmowanie przez Sekretariat formularzy zgłoszeniowych od uczestników III edycji KPNJ
3.4-5 X 2006Szkolenia dla firm z zakresu opracowywania arkuszy samooceny przedsiębiorstwa
4.10 I 2006Termin składania arkuszy samooceny przedsiębiorstwa przez uczestników III edycji KPNJ
5.I-II 2006Oceny eksperckie oraz wizytacje w firmach zakwalifikowanych do II etapu Konkursu
6.20 II 2006Posiedzenie Komitetu zatwierdzajśce Laureatów i Wyróżnionych III edycji KPNJ
7.III 2006Wielka Gala Liderów Jakości
Reklama :
darmowe typy zakłady bukmacherskie konkursy bukmacherskie Piłka nożna Newsy piłkarskie


Centrum Jakości ul.Dworcowa 8/5 85-010 Bydgoszcz tel.: (052) 322 11 80, fax.: (052) 322 47 92, e-mail:[email protected]
Copyright © Pro Futura Media Group