Eksperci

Pokaż obraz...
W procesie oceny i selekcji wniosków organizacji biorących udział w Konkursie, najlepsze z nich zostają wyłonione poprzez analizę danych zawartych w ankiecie samooceny. Analizy wniosków dokonują specjalnie przeszkoleni sędziowie i eksperci. Każdy wniosek zostaje przez nich oceniony na podstawie kryteriów Polskiej Nagrody Jakości.
Następnie na podstawie już przeanalizowanych dokumentów eksperci uzgadniają wspólnie oceny i punktację oraz określają mocne i słabe strony organizacji.
Kolejnym etapem pracy ekspertów jest wizytacja w wybranych, ocenionych najwyżej przedsiębiorstwach.

Pokaż obraz...

Praca ekspertów kończy się ostatecznym wytypowaniem najlepiej zarządzanych organizacji i przedstawieniem tychże wyników Kapitule Konkursu. Każda wyróżniona i nagrodzona firma otrzymuje ponadto od ekspertów końcową analizę podsumowującą złożony wniosek samooceny. To bezcenny materiał, który pomoże jej udoskonalić swój system Zarządzania przez Jakość zgodnie z podstawową zasadą - jaką jest dążenie do doskonałości.

Nazwisko eksperta Stanowisko
Tomasz KruszewskiDyrektor T Komp
Hanna Kowalska-KruszewskaDyrektor T Komp
Andrzej GuzikowskiBussines Quality Director
Andrzej HanuszekPełnomocnik ds. SZS
Wojciech KędziaNiezależny ekspert ds. Systemów Zarządzania Jakością
Marek KucapskiPełnomocnik Zarządu ds. Jakości
Janusz LeśniewskiNiezależny ekspert ds. Systemów Zarządzania Jakością, auditor
Danuta OsowickaKierownik Zarzadzania Jakością
Barbara PytkoPracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Morskiej w Gdyni
Jolanta Sulkowska
Tadeusz TadychSzef Zarządzania Systemem Jakości
Andrzej WysłouchKordynator Systemu Zapewnienia Jakości
Reklama :
darmowe typy zakłady bukmacherskie konkursy bukmacherskie Piłka nożna Newsy piłkarskie


Centrum Jakości ul.Dworcowa 8/5 85-010 Bydgoszcz tel.: (052) 322 11 80, fax.: (052) 322 47 92, e-mail:[email protected]
Copyright © Pro Futura Media Group