Systemy Jakości

Centrum Jakości jest jednym z najbardziej znanych regionalnych ośrodków promujących zarządzanie przez jakość. Idee te dotyczą wszystkich branż przemysłu jak również organizacji publicznych oraz administracji.
Obecnie w światowej gospodarce kluczową rolę odgrywa jakość dostarczanych na rynek wyrobów, co z kolei wpływa na zadowolenie klienta.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Wszystkie firmy, duże i małe, mają już ustalony sposób lub system prowadzenia działalności. Normy dotyczące systemu jakości identyfikują te cechy, które mogą pomóc firmie konsekwentnie spełniać wymagania swoich klientów. Nie nakazują one czegoś całkowicie nowego. Najprościej rzecz ujmując - system jakości pozwala bardziej usystematyzować działalność przedsiębiorstwa.

Projektując i wdrażając systemy jakości unikamy nadmiernej biurokracji oraz tworzenia zbędnych dokumentów utrudniających organizację pracy w przedsiębiorstwie. Staramy się raczej wykorzystywać już istniejącą strukturę zarządzania na bazie której budujemy system jakości. W ten sposób nie dezorganizujemy pracy organizacji, lecz znacząco ją usprawniamy wykorzystując elementy, które się wcześniej sprawdzały. Zmiany i uzupełnienia w zarządzaniu firmą powinno się wprowadzać jedynie wówczas, gdy są one konieczne dla spełnienia wymagań normy albo w inny sposób pomocne w prowadzeniu firmy.

Nasi specjaliści pomagają przedsiębiorcom oraz różnego rodzaju organizacjom w doskonaleniu systemów zarządzania, a co za tym idzie w optymalizacji procesów produkcji. Współpracując z rtami - praktykami o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, stale podnosimy poziom naszych usług, poszerzamy ofertę, i odpowiadamy na zmieniające się wymagania rynku. Będąc jednocześnie akredytowanym organizatorem Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakości, w swoich pracach deklarujemy implementację wszelkich możliwych elementów Total Quality Management - najbardziej rozwiniętego systemu stojącego na szczycie kultury i filozofii jakości.

Reklama :
darmowe typy zakłady bukmacherskie konkursy bukmacherskie Piłka nożna Newsy piłkarskie


Centrum Jakości ul.Dworcowa 8/5 85-010 Bydgoszcz tel.: (052) 322 11 80, fax.: (052) 322 47 92, e-mail:[email protected]
Copyright © Pro Futura Media Group