PROGRAM PHARE "WSTĘP DO JAKOŚCI"

Klienci Centrum Jakości, posiadającego akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mogą się ubiegać o dotacje na usługi doradcze obejmujące wdrażanie wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskiem.

Działania kwalifikowane obejmują :

Wsparcie przyznawane będzie bezpośrednio MSP zgodnie z procedurą ogłoszoną przez PARP. Wsparcie musi zawierać się w przedziale od 1.000 do 13.500 EUR i nie może przekroczyć 50 % wartości kwalifikowanych kosztów netto poniesionych przez MSP na wdrożenie działań.

Strony PARP- szczegółowe informacje i formularze do wypełnienia

Proponowany zakres usług Centrum Jakości

Wdrażanie systemu zarządzania jakością

 1. Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000
  • Audit wstępny;
  • Ocena istniejącego w firmie systemu zarządzania z uwzględnieniem nowych, koniecznych do wdrożenia elementów ISO 9001:2000;
  • Przedstawienie propozycji nowego modelu systemu dla firmy opartej na wymaganiach normy;
  • Konsulting w opracowywaniu listy dokumentów, procesów oraz mierników systemu ISO 9001:2000;
  • Opracowywanie dokumentacji systemu zarządzania jakością;
  • Zbudowanie kanałów przepływu informacji wewnątrz organizacji
  • Konsulting przy wdrażaniu systemu
  • Udział w auditach wewnętrznych oceniających wdrożenie systemu;
  • Współudział w audicie jednostki certyfikującej;
 2. Doskonalenie systemu zarządzania jakością
  • Współpraca z firma po uzyskaniu certyfikatu w okresie wykonywania auditów nadzorczych i recertyfikujących oraz konsulting przy doskonaleniu wdrożonego systemu

Wsparcie w opracowaniu działań korygujących i zapobiegawczych po audicie certyfikującym

Wdrażanie systemu zarządzania środowiskiem

 1. Wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001
  • Audit wstępny;
  • Ocena istniejącej w firmie polityki środowiskowej, celów i zadań środowiskowych z uwzględnieniem nowych, koniecznych do wdrożenia elementów ISO 14001;
  • Opracowanie planu działania oraz planu opracowanie dokumentacji;
  • Konsulting w opracowywaniu listy dokumentów, procesów oraz mierników systemu ISO 14001;
  • Opracowywanie dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego, podział obowiązków i uprawnień kadry pracowniczej;
  • Zbudowanie kanałów przepływu informacji wewnątrz organizacji;
  • Udział w auditach wewnętrznych oceniających wdrożenie systemu;
  • Współudział w audicie jednostki certyfikującej;
 2. Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego
  • Wsparcie przy opracowywaniu działań korygujących i zapobiegawczych po audicie certyfikujący;

Współpraca z firma po uzyskaniu certyfikatu w okresie wykonywania auditów nadzorczych i recertyfikujących oraz konsulting przy doskonaleniu wdrożonego systemu;

Reklama :
darmowe typy zakłady bukmacherskie konkursy bukmacherskie Piłka nożna Newsy piłkarskie


Centrum Jakości ul.Dworcowa 8/5 85-010 Bydgoszcz tel.: (052) 322 11 80, fax.: (052) 322 47 92, e-mail:[email protected]
Copyright © Pro Futura Media Group