AUDITOR WEWNĘTRZNY FINANSÓW PUBLICZNYCH

CEL: - Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) audytorami wewnętrznymi finansów publicznych do 31 grudnia 2004 r. będą mogli być pracownicy z przynajmniej rocznym doświadczeniem na stanowisku związanym z przeprowadzaniem kontroli lub audytu, po tym okresie jedynie osoby, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisją powołaną przez Ministra Finansów.

PROGRAM KURSU:

Audyt wewnętrzny:

 1. Metodyka przeprowadzania audytu
 2. Standardy audytu wewnętrznego
 3. Oszacowanie ryzyka (wykład + warsztaty)
Administracja publiczna:
 1. Zagadnienia ogólne
 2. Ustrój administracji publicznej.
 3. Podstawowe zagadnienia procedury administracyjnej
 4. Obowiązek ochrony informacji niejawnych
 5. Obowiązek udzielania informacji przez administrację publiczną
 6. Zamówienia publiczne
 7. Sprawy pracownicze
 8. Kontrola wewnętrzna
Finanse publiczne
 1. Zagadnienia ogólne- podstawowe pojęcia i zakres
 2. Budżet państwa
 3. Budżet jednostki samorządu terytorialnego
 4. Kontrola finansowa
 5. Podstawowe zasady rachunkowości i sektora finansów publicznych
 6. Szczególne zasady rachunkowości i sprawozdawczości wykonywania budżetów
 7. Jednostki budżetowe, środki specjalne, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
Mikroekonomia

RODZAJ SZKOLENIA: Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów prowadzonych w systemie zaocznym (sobota-niedziela)

MIEJSCE: - Bydgoszcz (Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia u klienta -minimum 10 osób)

CZAS: - 80 godzin dydaktycznych

1.500 zł oraz opłata 290 zł za egzamin przed Komisją Ministerstwa Finansów

Uczestnicy otrzymują: - Materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na audytorów wewnętrznych finansów publicznych. Po zdanym egzaminie przed Komisją Ministerstwa Finansów uczestnicy otrzymują dyplom państwowy uprawniający do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego finansów publicznych.

KONTAKT: - Centrum Jakości
85-010 Bydgoszcz, ul.Dworcowa 8/3
Tel.:(052) 322 11 80, fax: (052) 322 47 92

Reklama :
darmowe typy zakłady bukmacherskie konkursy bukmacherskie Piłka nożna Newsy piłkarskie


Centrum Jakości ul.Dworcowa 8/5 85-010 Bydgoszcz tel.: (052) 322 11 80, fax.: (052) 322 47 92, e-mail:[email protected]
Copyright © Pro Futura Media Group