PROGRAM SZKOLENIA AUDITOR WEWNĘTRZNY HACCP

CEL: - Przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania pracowników do prowadzenia oraz zarządzania programami auditów wewnętrznych HACCP. Szkolenie przygotowuje również do rozpoczęcia prac związanych z wdrażaniem sytemu bezpieczeństwa żywnościowego HACCP.

PROGRAM KURSU:

 1. Podstawy prawne GMP i GHP2.
 2. Podstawy prawne HACCP.
 3. Podstawowe wymagania techniczne i higieniczne w sektorze żywnościowym (GMP-GHP).
 4. Podstawowe pojęcia, definicje i zasady systemu HACCP.
 5. Zagrożenia mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne w produkcji żywności.
 6. Zasady systemu HACCP.
 7. Etapy wprowadzania systemu HACCP - praktyczne podejście - przykłady.
 8. Techniki auditowania zgodne z wymaganiami norm ISO 9000 i ISO 10011
 9. Cykl auditu
 10. Planowanie auditu
 11. Obowiązki i kompetencje auditora
 12. Działania przed auditem
 13. Techniki wywiadu i sposoby komunikacji
 14. Przygotowanie auditu - ćwiczenia
 15. Audit dostawcy - przeprowadzenie symulowanego badania auditowego
 16. Końcowe ćwiczenia. Sporządzenie raportów z auditu
 17. Egzamin końcowy

WYKŁADOWCA: - Nasi wykładowcy to grono wyspecjalizowanych fachowców z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem żywnościowym oraz zarządzania jakością z wieloletnią praktyką i ogromnym doświadczeniem zawodowym.

RODZAJ SZKOLENIA: Warsztaty i ćwiczenia podczas których uczestnicy w oparciu o zdobytą wiedzę będą przygotowywać i prowadzić audit jakości systemu HACCP.

MIEJSCE: - Bydgoszcz (Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia u klienta -minimum 10 osób)

CZAS: - 16 godzin wykładowych (2 dni)

400 zł

Uczestnicy otrzymują: - komplet materiałów szkoleniowych,
zaświadczenie o ukończeniu kursu Centrum Jakości

KONTAKT: - Centrum Jakości
85-010 Bydgoszcz, ul.Dworcowa 8/3
Tel.:(052) 322 11 80, fax: (052) 322 47 92

Reklama :
darmowe typy zakłady bukmacherskie konkursy bukmacherskie Piłka nożna Newsy piłkarskie


Centrum Jakości ul.Dworcowa 8/5 85-010 Bydgoszcz tel.: (052) 322 11 80, fax.: (052) 322 47 92, e-mail:[email protected]
Copyright © Pro Futura Media Group