PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE SAMOOCENY ORGANIZACJI
ZGODNEJ Z MODELEM DOSKONAŁOŚCI EFQM
(Europejskiej Fundacji Zarządzania przez Jakość)

CEL:

 1. Zapoznanie uczestników z wszechstronnym, nowoczesnym narzędziem oceny pracy organizacji.
 2. Zapoznanie uczestników z kryteriami samooceny organizacji.
 3. Zapoznanie uczestników z procesową metodą oceny mocnych stron i obszarów wymagających poprawy.
 4. Organizacja procesu samooceny firmy.

PROGRAM:

 1. Model Doskonałości EFQM.
 2. Kryteria Modelu Doskonałości (kryteria, moduły i elementy modelu).
 3. Proces opracowania samooceny, organizacja pracy.
 4. Samoocena Potencjału Organizacji (metody podejścia, ocena punktowa, mocne strony, obszary wymagające poprawy)
 5. Samoocena Efektów Organizacji (metody podejścia, ocena punktowa, mocne strony, obszary wymagające poprawy)
 6. Wykorzystanie metody Benchmarkingu w procesie opracowania samooceny.
 7. Ćwiczenia z zakresu przyswojenia kryteriów Modelu Doskonałości EFQM
 8. Ćwiczenia w grupach z zakresu opracowania i oceny "potencjału organizacji"
  (przywództwo, strategia i polityka, zarządzanie personelem, zasobami i procesami). Dyskusja plenarna.
 9. Ćwiczenia w grupach z zakresu opracowania i oceny "efektów organizacji" (satysfakcja klientów i pracowników, odpowiedzialność, wyniki finansowe i poza finansowe).
 10. Dyskusja plenarna.

WYKŁADOWCA: Mirosław Recha: dr nauk technicznych; dyrektor Biura Szkolenia w Krajowej Izbie Gospodarczej; wieloletni wykładowca w Politechnice Warszawskiej i innych polskich uczelniach w zakresie jakości i zarządzania; współorganizator i dyrektor Sekretariatu Polskiej Nagrody Jakości; w latach 1975-1987 dyrektor Warszawskich Zakładów Telewizyjnych; stały udział w międzynarodowych i polskich seminariach i szkoleniach w zakresie jakości. Autor ponad 50 prac w zakresie jakości; współautor i redaktor kryteriów Polskiej i Regionalnych Nagród Jakości. Przeszkolił w zakresie Zarządzania przez Jakość kierownictwa ponad 350 przedsiębiorstw.

FORMA ZAJĘĆ: warsztaty i ćwiczenia

RODZAJ SZKOLENIA: szkolenie zamknięte

MIEJSCE: Bydgoszcz

CZAS: 16 godzin wykładowych (2 dni)

CENA: do ustalenia

Uczestnicy otrzymują: komplet materiałów szkoleniowych,
zaświadczenie o ukończeniu kursu Centrum Jakości,
certyfikat Polsko-Amerykańskiego Instytutu Teorii Zarządzania i Biznesu USA

KONTAKT:

Centrum Jakości
85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 8/3
Tel.:(052) 322 11 80 , fax: (052) 322 47 92

Zgłoszenia na podstawie wypełnionych kart zgłoszeniowych (przesłanych pocztą lub faxem)

Reklama :
darmowe typy zakłady bukmacherskie konkursy bukmacherskie Piłka nożna Newsy piłkarskie


Centrum Jakości ul.Dworcowa 8/5 85-010 Bydgoszcz tel.: (052) 322 11 80, fax.: (052) 322 47 92, e-mail:[email protected]
Copyright © Pro Futura Media Group