PROGRAM SZKOLENIA
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ (ZPJ),
CZYLI TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)

CEL:

 1. Zapoznanie uczestników z nowoczesną koncepcją Zarządzania przez Jakość (ZPJ), czyli Total Quality Management (TQM).
 2. Zapoznanie uczestników z podstawowymi filarami TQM.
 3. Zapoznanie uczestników z procesową metodą zarządzania organizacją.

PROGRAM:

 1. Krótko o historii jakości.
 2. Filozofia "Jakość życia", a jakość.
 3. Zarządzanie przez Jakość model doskonałości EFQM (Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością).
 4. Uzasadnienie potrzeby wdrażania Zarządzania przez Jakość.
 5. Przeobrażenia w koncepcji Zarządzania przez Jakość.
 6. Globalizacja i integracja systemów zarządzania.
 7. Kultura przedsiębiorstwa.
 8. Filary zasady Zarządzania przez Jakość
 9. Określenie modułów i elementów modelu doskonałości.
 10. Procesowe zarządzanie organizacją.
 11. Klient siłą napędową procesów.
 12. Łańcuch dostawca klient.
 13. Badanie procesów.
 14. Model "Wejście Wyjście"
 15. Koszty jakości
 16. Dyskusja.

WYKŁADOWCA: Mirosław Recha: dr nauk technicznych; dyrektor Biura Szkolenia w Krajowej Izbie Gospodarczej; wieloletni wykładowca w Politechnice Warszawskiej i innych polskich uczelniach w zakresie jakości i zarządzania; współorganizator i dyrektor Sekretariatu Polskiej Nagrody Jakości; w latach 1975-1987 dyrektor Warszawskich Zakładów Telewizyjnych; stały udział w międzynarodowych i polskich seminariach i szkoleniach w zakresie jakości. Autor ponad 50 prac w zakresie jakości; współautor i redaktor kryteriów Polskiej i Regionalnych Nagród Jakości. Przeszkolił w zakresie Zarządzania przez Jakość kierownictwa ponad 350 przedsiębiorstw.

FORMA ZAJĘĆ: warsztaty i ćwiczenia

RODZAJ SZKOLENIA: szkolenie zamknięte

MIEJSCE: Bydgoszcz

CZAS: 16 godzin wykładowych (2 dni)

CENA: do ustalenia

Uczestnicy otrzymują: komplet materiałów szkoleniowych,
zaświadczenie o ukończeniu kursu Centrum Jakości,
certyfikat Polsko-Amerykańskiego Instytutu Teorii Zarządzania i Biznesu USA

KONTAKT:

Centrum Jakości
85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 8/3
Tel.:(052) 322 11 80, fax: (052) 322 47 92

Zgłoszenia na podstawie wypełnionych kart zgłoszeniowych (przesłanych pocztą lub faxem)

Reklama :
darmowe typy zakłady bukmacherskie konkursy bukmacherskie Piłka nożna Newsy piłkarskie


Centrum Jakości ul.Dworcowa 8/5 85-010 Bydgoszcz tel.: (052) 322 11 80, fax.: (052) 322 47 92, e-mail:[email protected]
Copyright © Pro Futura Media Group